Psalm 90; Jesaja 40: 8-11 (Die Bybel vir almal)

Ons wil almal graag iets van betekenis in die lewe nalaat. Ons bestee baie tyd en energie aan byvoorbeeld die opvoeding van ons kinders en ons daaglikse arbeid. Tog is dit op die ou einde alles maar verganklik. Moses, sowel as die volk Israel later in ballingskap, was byvoorbeeld in ’n stadium die draers van God se boodskap van hoop en bevryding. Tog was hulle almal maar net nietige en verganklike mense. Die krag en waarheid van God se Woord lê nie soseer in wie die draers daarvan is nie, maar in die oorsprong daarvan, naamlik God self.

Teenoor die mens se nietigheid, staan God se ewigheid. Die ewigheid is ’n konsep wat ons menslike verstand te bowe gaan. Tog bly dit vir ons ’n toevlug en iets om aan vas te hou in die lewe. Die boodskap van God se liefde en genade is onveranderlik.

Die Bybel is vandag steeds die instrument waardeur hierdie boodskap versprei word. Watter voorreg is dit dat ons ook die draers van hierdie ewige woorde van God kan wees! My waarde in die lewe hang nie af van wie ek is nie, maar word bepaal deur Wie God is. Die lewe gaan nie om wat ek bereik het nie, maar om dit wat God deur my doen.

Die lewe is ’n gawe van God. Maar ons lewe op aarde is beperk. Daarom moet ons die beste gebruik maak van elke geleentheid. Deur die Woord van God te verkondig en te versprei, het ons deel aan God se ewigheidswerk. Dit is uiteindelik ons grootste nalatenskap. Daarmee plant ons ’n saadjie van hoop vir toekomstige geslagte.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

af
af
Deel met behulp van
Copy link