Genesis 17: 1-7, 15-16

Reeds in die boek Genesis kom ons agter dat die Woord van God ’n appèl maak op elke mens se lewe. Ons het ’n verhaal gelees waar God Abram se naam verander het na Abraham, en sy vrou se naam verander het van Sarai na Sara. Met hierdie naamsverandering het God vir hulle gesê wat dit vir hulle gaan beteken dat Hy hul God is. Die verhaal is ’n voorbeeld van die genade van God wat ons heeltemal in besit neem.

Die genade waarmee God Hom aan mense kom verbind, is gratis; maar die genade is nooit goedkoop nie. God se genade skep ’n band (verbond) tussen Hom en ons. Hy is die Een wat Hom lewend, getrou en aktief met ons lewens bemoei. God se beloftes skryf die geskiedenis, nie blote moontlikhede nie. Die wonder van God se genade lê daarin dat ons nie een enkele angstige oomblik hoef te hê nie; in die hemel is ’n Plan B nie nodig nie. Ja, Abram en Sara het van God se beloftes begin vergeet, maar God bly getrou.

God kom meng in in ons lewens. God kom meng ernstig in in ons lewens. God kom skryf my en jou lewensverhaal oor. Daagliks is daar soveel storielyne wat meeding om ons harte, dae, energie en kragte. Die storielyn wat alles verander, is die trou van God. In Christus word die beloftes van God vervul. Alles vir ons uit genade; nie omdat ons styf aan God vasgehou het nie, maar omdat Hy sy beloftes gehou het. Die kerk en elke gelowige word geroep om op die wonder van God se genade te fokus.

Kom ons reageer in die geloof op die toesegging van God se beloftes, en laat God beheer neem van ons hele lewe.

Ds Jasper van der Westhuizen, Randfontein Midpark/Westonaria

af
af
Deel met behulp van
Copy link