1 Korintiërs 12: 13; Romeine 8: 15-17

Ons lees in die Ou Testament dat die Gees wel by gelowiges was, maar slegs by spesifieke belangrike gelowiges. Konings en profete kon spog met die salwing van die Gees, maar die gewone gelowiges het nie deel aan hierdie salwing gehad nie. Op Pinksterdag verander alles. Die Gees kom nou ruim oor alle gelowiges as gratis geskenk van God, om ons hier op aarde by te staan tot die wederkoms aanbreek. Daar is menige teks wat iets hieroor sê.

In die tekste wat ons vandag gelees het, kry ons ’n wonderlike beeld – deurdrenk. Paulus praat hier spesifiek met die gelowiges in die gemeente van Korinte, maar hy praat ook met elke ander gelowige oor alle eeue heen as hy sê: Ons is almal van die een Gees deurdrenk (1 Kor 12: 13). Ons is almal… Hoor hierdie inklusiewe woorde. Ek en jy word by hierdie “ons” ingesluit. Eeue en eeue voordat ons ons eerste asemteug op hierdie aarde geneem het, was ons reeds by hierdie “ons” ingesluit. Voordat ons enigiets van ons kant af kon doen, is hierdie gratis geskenk reeds aan ons gegee. Aan “ons” elkeen. En nie net dit nie – nie net is die Gees ná Pinksterdag aan elke gelowige gegee nie. Die Gees maak ons ook kinders van God.

Dis die Gees wat maak dat ons God nie ’n veraf, onpersoonlike God is nie, maar so intiem persoonlik soos ’n Vader. Dis die Gees, wat aan elkeen van ons gegee is, wat ’n Vader-kind-verhouding moontlik maak. Is dit nie wonderlike nuus nie? Die Gees, wat aan elkeen van ons gegee is om nie net by ons te wees nie, maar “in” ons te wees, om ons te begelei, te help, te vorm, is ook die Gees wat ons tot kinders van God maak.

Dit alles is ook waar van jóú!

Ds Rue Hopley, Pretoria-Oos

Share via
Copy link
Powered by Social Snap