Efesiërs 1: 15-23

In die Efesiërsbrief neem die skrywer jou na die bergtoppe van die Christelike geloof en nooi jou uit om die asemrowende uitsig te bewonder. Wanneer jy dit doen, sien jy dit is Jesus Christus wat dié uitsig oorheers. Vanaf hierdie hoogtepunt bid die skrywer ook hierdie gebed.

’n Gebed wat ’n geloofsbelydenis is, wat beskryf wat dit beteken wanneer jy sê jy glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. ’n Gebed wat hoop gee op jou toekoms in God se heerlikheid. ’n Gebed van vertroosting met die versekering dat God magtiger is as jou situasie; dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood gewek het, ook in jou is.

’n Gebed wat jou gerusstel wanneer jy begin twyfel of oorweldig word, of wanneer dit voel die wêreld sluk jou in. Wanneer  jy stilweg maar net deel word daarvan en wegdryf: God het Jesus bo alle magte en bedelinge gehef en álles aan Hom onderwerp – daaraan hoef jy nooit te twyfel nie.

In hierdie gebed herinner die skrywer jou weer daaraan dat Jesus se opstanding en hemelvaart die hoogtepunt is van God se wil. Hy bely en getuig dat Jesus in die hemel aan die regterhand van God sit. Jesus se hemelvaart is nie ’n afsonderlike gebeurtenis wat maar net saam met die kalenderdae afgemerk moet word nie. Jesus se hemelvaart is ’n kardinale deel van jou geloof. Hemelvaart is ’n belangrike gebeurtenis en moet saam met Jesus se geboorte, sy lyding, sterwe en opstanding geglo en bely word.

Daar is nie een enkele besluit wat jy alleen hoef te neem nie, geen gebeurtenis wat jy alleen hoef te hanteer nie, en geen teenstand waar jy nie seker kan wees van die Goddelike krag van die Gees van God wat in jou is nie. Bid hierdie naweek die gebed van hoop, vertroosting en versekering saam met die skrywer.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

af
af
Deel met behulp van
Copy link