Psalm 40

Ons is besig om te kyk na die lied Kinders van die wind waarin ons beskryf word as soekers wat nie vind. Hoekom is ons soekers wat nie vind nie? Is dit dalk omdat ons op die verkeerde plekke soek? Waar behoort ons te soek?

Ons is dikwels, soos Dawid in Psalm 40 skryf, in ’n put van ellende. Somtyds voel dit asof die slymerige modder van die lewe ons ingesluk het en ons al dieper afsak, en die ellende net groter en groter word. Wat dit erger maak, is dat ons in ons onsekerheid op die verkeerde plekke soek en op die verdwaalpad na nêrens net in groter ellende en eensaamheid beland. Mensgemaakte antwoorde en goedkoop oplossings gee nie vertroosting nie. Mensgemaakte antwoorde bring net groter ellende, en so word ons soekers wat nie vind nie.

Waar soek ons? Ons moet hulp by die Here soek. Ons hulpgeroep moet na die Here wees. Ons soeke en vertroue moet op die Here gerig wees. Die Here wat Skepper en Verbondsgod is, is die Een wat hoor as ons roep, en Hy trek ons uit die donker put van die lewe uit en laat ons weer op ’n rots en vaste grond loop. Op die verdwaalpaaie van die lewe haal die ellende ons in en word die put net dieper en dieper en die eensaamheid net groter. Somtyds kan die put van ellende so groot en diep raak dat ons totaal verlore voel. Ons troos en hoop is dat God ons hulpgeroep hoor.

Nie net het God die Vader ons hulpgeroep gehoor nie, Hy het in Christus Mens geword in ’n gebroke wêreld, met die doel om ons te verlos van hierdie sondige wêreld wat ons soms soos ’n slymerige put insluk en gevange hou. Hy is die Hoop vir die wêreld. Hy is die antwoord op ons hulpgeroep. Ons soek en vind genade en troos by die Here. Mag die Here hoor as u tot Hom roep, en mag Hy u gebede verhoor.

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

Share via
Copy link
Powered by Social Snap