Psalm 8                       

Psalm 8 is ’n loflied, gesing in die eredienste van Israel, wat spreek van verwondering oor ons plek in die grootse skepping. Vergeleke met die onmeetlike, oneindige en geordende heelal, is mense kortstondig, beperk en ons verhoudings gereeld in wanorde. Tog maak God ons heersers oor die skepping, sy vennote! Bietjie minder as Elohim – sommige uitleggers vertaal dit met God self! (eerder as met hemelse wese). Soveel vertroue stel God in ons. So graag wil God ons as sy lewensgenote hê. Tog stel ons God teleur, ten spyte van al ons potensiaal. Genesis 3 verklaar: Ons wil ons eie god wees en vervulling vind in ons eie beheer en vermoë. So vervreem ons onsself van God, van mekaar en van lewensvervulling. ’n Gepaste lied oor ons is ’n treurlied.

God laat dit nie so nie. God spreek ’n “goeie woord”: evangelie. Die Woord word mens en kom woon onder ons. God ontmoet ons as Mens. Dit kon ons egter ook nie staan nie en Hy moet dood. Maar deur sy dood verander alles. Ons word genooi om God se familie te word, sy kinders, vennote in sy koninkryk. Wie dit glo, is daartoe oortuig deur God se Gees wat ons tot God laat roep: Vader! Ons eindig by ’n tuiskoms, nie by selfvervreemding nie. Ons vind juis vervulling by God: Ons vind ons ware self in ons kindskap van God. So vind ons ook mekaar. Dit moet ons veel meer verwonderd laat as die onmeetlike, oneindige en ordelike heelal, of dat ons daaroor mag “heers”. God is ons vervulling. Daarvoor sterf sy Seun. Wees daaroor altyd diep verwonderd en dankbaar, van harte diensbaar, met lof!

Kyk daarom steeds op na die sterrehemel en wees verwonderd oor God se liefde en genade wat veel groter is. Sien soos Psalm 8 denkbeeldig God se groot hand wat elke hemelliggaam op sy plek plaas, en weet: God se hart vol liefde is nog veel groter – oneindig groot! Dan sal ons soos die kindertjies en babas in Psalm 8 met ons lofliedere die “magtiges” wat God nie wil erken nie, tot swye bring.

Psalm 8: 1-5  (TT Cloete, tweede melodie)

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link