Lukas 24: 45-49

Ons getuig gereeld oor produkte en ervarings wat ons gehad het. Ons los resensies op restaurante en hotelle se webtuistes en vertel vir vriende van plekke waar ons beïndruk was met die diens. Jesus vra van ons niks meer nie as om as getuies op te tree vir God se genade en liefde soos ons dit deur die kruis leer ken het.

Een van die laaste dinge wat Jesus aan sy dissipels oorhandig voor sy hemelvaart, is die insig om sy boodskap te verstaan juis sodat hulle as getuies kan optree. Hy eet saam met hulle en lê die Skrif uit sodat hulle gereed is om te weet wat hulle verkondig en om hulle voor te berei vir die reis wat voorlê.

Die boodskap wat Hy gee, word weer eens hier vir ons ook uitgespel: Christus het vir ons sondes gesterf en is opgewek uit die dood, en ons moet in sy Naam tot bekering kom. Dit is die kern van wat Christus op aarde vir ons kom doen het. Hy maak egter nie net seker dat die dissipels weet wat Hy hier kom doen het nie, maar ook dat hulle die opdrag hoor om die boodskap verder uit te dra. ’n Getuie is nie net iemand wat iets gesien het nie, maar iemand wat gereed is om te gaan vertel wat gebeur het. Ons wat saam met die dissipels as getuies aangestel is, moet ook saam met hulle gereed wees om die boodskap te verkondig, om te vertel van die wonder van God se genade en liefde.

Jesus verseker ons daarvan dat ons nie alleen sal wees nie. Hy gaan vir ons gee wat ons nodig het om die boodskap uit te dra, gawes soos die insig om die Skrif te verstaan. Hierdie gawes het ’n spesifieke doel voor oë, en dit is om die verspreiding van die evangelie te bewerkstellig. Dit is waarvoor ons krag ontvang – om getuies te gaan wees.

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

af
af
Deel met behulp van
Copy link