Hebreërs 11: 23-28

Hoor hoe weerklink Hebreërs 11: 1 so duidelik in 11: 27 – Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Tot hiertoe het die skrywer groot klem geplaas op die geloofsverwagting van die toekomstige werklikheid wat sal aanbreek. Maar nou word dit belangrik om te beklemtoon dat die geloof ook soms van gelowiges vra om teenoor die bestaande orde en teenswoordige wêreld standpunt in te neem.

Dit neem ʼn aanvang reeds by Moses se ouers. Hulle moes op grond van die geloof dat God met Moses op pad sou wees, die besluit neem om nie aan die koning van Egipte gehoorsaam te wees nie. Die geloof het hulle geroep en moed gegee om nie vir die bevel van die koning bang te wees nie. Die geloof ken geen mensevrees nie. Dit vra slegs na die wil van God.

Dit kom weer na vore in die lewe van Moses toe hy grootgeword het. Hy het die beslissende keuse gemaak om nie die voorregte van die farao se koningshuis verder te geniet nie. Op grond van die geloof verkies hy om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God. ʼn Maklike keuse kon dit nie gewees het nie! Die skrywer noem nog ʼn motief om te toon hoe Moses teenoor die aardse werklikhede sy lewenskeuses gemaak het. Hy verlaat Egipte – sekerlik verwysend na die uittog – sonder om die woede van die koning te vrees. Om so teenoor die bestaande maghebber en heersende magte die geloofspad te loop, was alleen moontlik omdat hy die Onsienlike asʼt ware kon sien. Dit is ook nog voorafgegaan deur die instelling van die pasga en die bestryking van die deurkosyne met bloed, omdat hy geglo het dat die onsienlike God hulle van die dood sou spaar.

Moses, wat in ’n sekere sin die grondlegger van die godsdiens van ou Israel was, leer ons dus dat geloof soms kan vra dat gelowiges teenoor die bestaande magte en kragte standpunt sal inneem in hierdie werklikheid, want ons leef vanuit die geloof in die onsienlike en ewige God.

Prof Piet Geyser, Emeritus/Meyerspark

af
af
Deel met behulp van
Copy link