1 Johannes 2: 1-17

Baie gou nadat die ou R200-noot vervang is met die nuwe, het ons gehoor dat mense dit begin vervals het. In ons wêreld vind ons ook dikwels dat mense namaaksels skep van oorspronklike produkte. Duur horlosies, handsakke, beursies en kledingstukke word dikwels nagemaak en te koop aangebied.

Ons mense verkoop nie net aan mekaar vals produkte nie. Mense tree ook dikwels vals op teenoor mekaar. Mense beleef ons as vals en oneg wanneer dit wat ons sê en dit wat ons doen, nie met mekaar ooreenstem nie. Ons gee voor om iemand te wees wat ons nie is nie. Hierdie manier van optrede strek wyer, dieper in ons lewens in. Dikwels is dit so dat ons wat bely dat ons in Jesus Christus glo, dat ons sy volgelinge is, verloste mense, mense wat in woord en daad vir Jesus nadoen, dit juis nie is en doen nie.

Vir die skrywer van die Johannesbriewe is daar geen middeweg nie. Wanneer jy bely dat jy in Jesus glo, in Hom bly, moet jou lewe getuig van die verandering wat met jou gebeur wanneer jy in God se teenwoordigheid bly. As iemand beweer dat hy/sy in die lig is, maar hy/sy haat hulle broer (suster), is hulle steeds in die duisternis.

Die wêreld waarin ons leef, bied vir ons hierdie vals Christenskap aan, maak dit op ’n manier vir ons aanvaarbaar. Haat tussen mense word aangeblaas en as die norm voorgehou. Ons vergeet dat om ’n Christen te wees, nie net iets is wat ons bely en sê nie. Om ’n Christen te wees, is ’n leefstyl. Ons word geroep om in liefde te leef. Hierdie liefde kom uit die allesomvattende liefde wat Jesus deur die Heilige Gees in oorvloed in ons harte gestort het.

Kom ons gaan lewe in ons wêreld soos Jesus gelewe het. Hoe het Jesus gelewe? Jesus se lewe het getuig van sy verhouding met die Vader. Jesus het net dit gedoen en gesê wat Hy van God ontvang het. Jesus het God se onvoorwaardelike liefde vir ons mense, in woord en daad kom sigbaar maak.

Dr Annelie Botha, Mafeking/Zeerust

Share via
Copy link
Powered by Social Snap