Lukas 2: 21-24 

Die tyd staan beslis nie stil nie. Kersfees is nou al ’n paar dae agter ons, en die lewe is besig om sy gang te gaan. Alhoewel dit vir baie van ons nog vakansie is, is daar sekere dinge wat ons moet doen.

Dit was ook so in die geval van Maria en Josef. Die wonder van Jesus se maagdelike geboorte in die stal in Betlehem en die herders wat daar opgedaag het met die boodskap van die engele, lê al ’n paar dae in die verlede. Maria en Josef is besig om dit te doen wat deur die wet voorgeskryf is. Jesus word aan die wet onderwerp om diegene wat onder die wet staan, te verlos. Die besoek aan die tempel is om twee redes. Dit is om die nodige reinigingsoffers te bring wat ná die geboorte van ’n kind gebring moet word, asook om Jesus aan God te wy. Alhoewel Jesus self ook God was, word Hy in die tempel aan God gewy en sou Hy sy hele aardse lewe daaraan wy om versoening tussen God en mens te bewerk. Die besoek aan die tempel was ’n tyd van toewyding.  

Wat het in ons lewe verander met Jesus se geboorte? Ons bring nie meer reinigingsoffers nie, want Jesus het ons reeds gereinig van die gevolge van sonde. Ons moet onsself egter toewy aan God. Ons fokus moet wees op dankbaarheid teenoor en toewyding aan Christus. Hierdie is ook vir ons ’n tyd van toewyding aan Christus. Ons fokus en energie verskuif van die wêreldse dinge na toewyding aan God. 

Waarop fokus ons? Wat is vir ons belangrik? Mag gehoorsaamheid aan God die rigsnoer in ons lewe wees. Mag ons na die wil en die koninkryk van God soek.

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

af
af
Copy link