Lukas 10: 38-42

Twee susters, een huis, maar hulle ontvang hul gas elkeen op hul eie manier. Marta is die tipiese gasvrou, ’n onberispelike huisvrou. Die huis moet netjies wees en haar gas moet kan aansit by ’n keurige en lekker maaltyd. Dit vra beplanning en georganiseerde voorbereiding. Van haar suster Maria verwag sy ’n soortgelyke ingesteldheid en behulpsaamheid. Hul eer is immers op die spel, dus moet hulle die regte indruk maak.

Haar suster Maria het egter ander prioriteite. Sy het genoeg van Jesus gehoor dat haar ontmoeting met Hom vir haar iets besonders en uniek is. Op sy reis na Jerusalem is Jesus se woorde en dade die geestelike voedsel waarmee Hy sy volgelinge bedien. Waar Hy as gas in mense se huis kom, word Hy eintlik die Gasheer. Maria gaan sit aan sy voete om na Hom te luister. Dit is nie ’n passiewe handeling nie, dit is die aktiwiteit van geloof en gebed. Dit gaan om hoor én doen. Hierdie luister is die verborge omgaan met die Here. As dit nie daar is nie, bloei die doen homself geleidelik dood. Ons moet eers luister om by die betekenisvolle doen-gedeelte van geloof uit te kom. Luister en doen gaan hand aan hand.

Ons lewe in ’n kits-tyd. Alles moet vinnig gebeur en volgens ’n vooropgestelde plan en program verloop. Ons dag is vol en daar is so baie wat ingepas moet word. Werklike kerklike bediening word gebore waar mense hulle deur die Gees laat bedien met die gekruisigde Here, wat ons seën met sy verlossing. Ons moet tyd maak om tyd te hê vir indringende luister. Marta se goeie en liefdevolle versorging is belangrik en prysenswaardig, maar, sê Jesus, Maria het die beste deel gekies. Dit is die deel wat jou geestelik toerus en staande hou. Die funksie van luister is tog sekerlik nie in die eerste plek om jou skuldig te laat voel nie, maar om jou te inspireer tot ’n sinvolle geloofslewe.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

af
af
Deel met behulp van
Copy link