Psalm 145

Epifanie is die tydperk net na Kersfees. Epifanie beteken “verskyning”. Dit gaan in hierdie tyd oor die betekenis van Christus se koms na die wêreld. Ons dink in hierdie tyd van die kerklike jaar veral missionaal.

Psalm 145 is ’n loflied, en vanuit hierdie Psalm van Dawid dink en praat ons oor Christus in die wêreld. Ons dink en praat oor die nuwe jaar, ons verwagtings en hoe ons die nuwe jaar gaan aanpak. Dit voel op ’n manier of ons met die aanbreek van 2024 nuut begin het, maar aan die ander kant is al ons uitdagings nie skielik met die aanbreek van ’n nuwe jaar weg nie. Die politieke oproer, korrupsie, beurtkrag en ander uitdagings is steeds daar. Dit voel vir ons of daar meer en meer uitdagings in ons persoonlike lewe is. Kerke (en daarom ons gemeentes) het toenemend meer uitdagings.

Psalm 145 gee riglyne wat ons kan gebruik om hierdie nuwe jaar tegemoet te gaan en Christus in die wêreld sigbaar te maak. Navorsing sê die mense van daardie tyd se wêreld was gevul met jaloesie, beheptheid met geld, vlug vir vyande, wedywering, dood en vrees. Hul omstandighede het veroorsaak dat hulle geestelik lam geraak het. Hulle het nie meer uitgesien na die toekoms nie. Hulle het ook die vreugde vir die lewe verloor. Hierdie Psalm begin en eindig nie met mense en hul dinge nie, maar met God. Ons leer God is die begin en einde van ons bestaan. God is die fokus van ons hele mens- en kerkwees.

Die skrywer van hierdie Psalm kyk na die stukkende wêreld en gee praktiese advies. Eerstens kan die mens aanleer om ten spyte van omstandighede te fokus op vreugdes. Ons leef in die na-Christus-tyd en ons grootste vreugde is die betekenis van Jesus Christus se koms na hierdie wêreld. God is genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Daarom is hierdie Psalm in die vorm van ’n loflied. ’n Loflied is nie net ’n lied wat ons sing nie, maar ook die manier waarop ons behoort te leef. Tweedens moet die mens aanleer om in hoop te lewe. So eenvoudig moontlik gestel, om nooit ooit in die geloof handdoek in te gooi nie. Dit is belangrik dat ons nie bloot sal wag op die hoop nie, maar dat ons die hoop sal gaan wees.

Dr Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

Share via
Copy link
Powered by Social Snap