1 Petrus 4: 10; Efesiërs 4: 11; Romeine 12: 6-8; 1 Korintiërs 12: 1, 4-12, 14-20

Ons sien in ons tekste dat daar onder andere vyf belangrike aspekte is om van te weet oor die gawes wat die Heilige Gees aan ons gee:

Dis altyd tot eer van God. Indien dit tot eer van die self is, is dit nie ’n gawe van die Gees nie. Indien dit die oog na God en sy koninkryk rig, is dit ’n Godgegewe gawe. Maar as dit die oog elders rig, is dit van die wêreld.

Daar is ’n verskeidenheid gawes en elke gelowige kry dit. Daar is verskeie gawes, gewoon en buitengewoon, wat gebruik kan word tot eer van God. Selfs die mees algemene talent is ’n gawe van die Gees as dit tot eer van God aangewend word. En selfs die vreemdste en mees unieke gawe kan ook gebruik word om God te eer.

Dit moet altyd tot voordeel van mekaar gebruik word. Die doel van genadegawes is sodat dit ’n seën in die lewe van ander sal wees. As niemand anders daarby baat nie, is dit nie ’n genadegawe nie. Ons gawes is altyd in diens van mekaar en tot eer van God. As hierdie twee vereistes bevredig word, is die gawe van God af.

God kies wie kry wat. God ken jou beter as wat jy jouself ken. God kies vir jou unieke gawes wat net in jou unieke menswees en omstandighede kan floreer. Vertrou God se keuse vir jou en moet die gawe wat Hy spesifiek vir jou gee, nie onder ’n maatemmer wegsteek nie. Ontdek dit en leef dit tot eer van God en tot voordeel van mekaar.

Ons gawes is soos ’n liggaam. Watter ryk en verstaanbare beeld! Ons elkeen het gawes en talente ontvang en elkeen se gawes en talente het ’n onmisbare rol om te vervul. Indien jy nie jou gawe reg uitleef nie, kan die liggaam nie optimaal funksioneer nie. Mag dit nooit van ons gesê word nie.

Ds Rue Hopley, Pretoria-Oos

Share via
Copy link
Powered by Social Snap