Filippense 1: 3-11

Dit is nogal ’n uitdaging om uit te maak wat God se wil vir ’n mens se lewe is. En dan gaan dit nie net oor wat moet gebeur nie, maar veral oor hoe ’n mens moet optree en wat jy moet doen. Die maklike antwoord is, luister en doen net wat die wet van God sê. As dit maar so eenvoudig was!

In verse 3 tot 8 dank die apostel God oor die gemeente en hul samewerking om die evangelie van Jesus Christus te verkondig en die waarheid daarvan te bevestig. Hulle het hom ook ondersteun in sy gevangenskap, hulle het alles in hul vermoë gedoen om hom te help met sy verdediging. ’n Liefdesband het tussen die apostel en die gemeente ontstaan, daarom dra hy ook hul belange op die hart. Sy dankbaarheid teenoor hulle gaan dan oor in ’n gebed in vers 9 dat hulle in liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling om die regte onderskeiding aan die dag te lê.

 Aan die een kant het die gemeente te doen met ’n groep Jode wat die letter van die wet op hulle wou afdwing, en aan die ander kant met al die afgodsdienste van hul wêreld wat hul denke kon beïnvloed. Die gees van die wet en die evangelie van Jesus Christus is gefokus op die liefde. In 2 Korintiërs 3: 7-9 wys die apostel ons daarop dat die letter van die wet doodmaak, terwyl die gees van die wet wat deur die Gees bedien word, lewend maak.

Dit gaan daaroor om die dinge waarop dit regtig aankom, raak te sien en sodoende in die regte verhouding met God te leef. Die begrip en fyn aanvoeling van vers 9 is eintlik die bede om die regte toepassing van die wet. Dit vra van ’n mens baie en goeie nadenke om uit te maak waaroor dit regtig gaan. Wees versigtig om sommer net afleidings te maak, en net so versigtig om sommer te veroordeel.

Partykeer tree mense kwaadwillig op en ander kere onnadenkend. Wanneer ons as Christengelowiges onnadenkend met die Woord omgaan, kan dit ook tot nadeel wees van ons roeping.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

af
af
Deel met behulp van
Copy link