1 Johannes 2: 1; Romeine 8: 34; Johannes 14: 2, 17: 24 en 20: 17

Wonder jy ook in hierdie tyd watter nut Christus se hemelvaart vir ons het? In ’n gemeente het die jongmense gevra dat daar nie net op die betrokke Donderdag aan die hemelvaart aandag gegee moet word nie, want hulle weet nie regtig waaroor dit gaan nie. ’n Kommerwekkende versoek, maar dit is die realiteit, want sê nou hulle kon nie daardie een erediens bywoon nie? Dan is die hemelvaart vir die hele jaar iets wat in die agtergrond gebeur het.

Hoekom is die hemelvaart belangrik? Eerstens dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is. Tweedens dat ons ons menslike natuur in die hemel as ’n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem (Heidelbergse Kategismus, Sondag 18, vraag en antwoord 49 – eerste deel).

Die feit dat Jesus jou voorspraak by die Vader is en dat jy gewaarborg word dat Hy jou eendag na Hom toe sal neem, is vir jou van groot waarde en nut. Dit is die eerste helfte en groot belofte wat Jesus se hemelvaart vir jou inhou.

In 1 Johannes 2 verduidelik Johannes dat Jesus elke gelowige se voorspraak by die Vader is, want Jesus bring versoening. Jesus het jou bevry van sondeskuld. Wanneer jy bely dat jy in Jesus glo, sal jy ook lewe soos Jesus gelewe het. Jesus het vir jou opgestaan uit die dood en sit aan die regterhand van God waar Hy vir jou pleit by die Vader.

As jou voorspraak, bid en vra Christus dat jy ook kan wees daar waar Hy is. Johannes 17: 24 maak dit vir jou duidelik dat jy vir Christus belangrik is en dat Hy baie lief is vir jou. Hy wil hê dat jy in die hemelse heerlikheid moet leef en God moet ken en sy liefde ervaar.

Dit is hoekom Christus se hemelvaart vir jou nuttig is – want Jesus is jou voorspraak by die Vader, Hy pleit vir jou en Hy sal jou eendag kom haal sodat jy kan wees waar Hy is.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

af
af
Deel met behulp van
Copy link