Matteus 5: 1-12

Advent is ’n tyd vir diepe introspeksie. Hoe gaan dit regtig met jou?

Die eise van ons tyd en die steeds versnellende lewenspas plaas al hoe meer druk op die lewe van die mens. Na binne kyk vra ’n persoonlike voorraadopname: ’n eerlike oorsig van hoe ek my gawes en talente binne ’n bepaalde tydraamwerk aangewend het. Gelowiges word in Advent genoop om ernstig te besin oor die lewe en al die goed wat so veeleisend inwerk op wie ons is. Daar is sommige mense wat reken: Jy is wat jy doen! Spreuke 16: 3 sê alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here…

Ons word in Advent herinner aan dit waaroor dit regtig gaan. ’n Verhouding met Jesus vra na bepaalde geloofshandelinge en -gewoontes. Hy wat ons lief het, stel ’n voorbeeld waarop ons kan voortbou. Hy wat ons lief het, inspireer ons om tyd en energie op Hom te rig. Hou Hom voor oë … dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie (Heb 12). In Advent bring God vrede en harmonie (shalom). Advent vra dat ons lewe in pas kom en bly met die geboorte en lewe van Jesus. 

Die hart is die oorsprong van begeertes, gevoelens, idees en verbeelding. Die plek waar doelwitte gevorm word en waar die wil gesetel is. Die hart is ook die plek waar geloof begin. Die Bybel leer die gelowige om versigtig te wees met wat in die hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.

Daar is elke dag baie wat jy kan doen. Baie van wat jy uiteindelik doen, word bepaal deur jou vermoë om te prioritiseer. Daar is weliswaar baie geleenthede op jou lewenspad.  Mag die vuur van Advent opnuut in jou hart brand en jou aanspoor tot ’n lewe waarin God die middelpunt is van alles waarmee jy besig is.     

Dr Frikkie Labuschagne, Sinodaal

af
af
Copy link