Hebreërs 1: 1-4

God stuur sy Seun om die mens van sonde en ewige dood te red. Hoekom kies Hy die Seun vir hierdie verlossingswerk? Hy praat deur die Seun omdat Jesus Christus die erfgenaam van alles is. Die hele wêreld, die heelal met sy son- en sterrestelsels, die aarde en alles wat daar is, en ook die nuwe hemel en die nuwe aarde, die toekomstige wêreld, behoort aan Hom. Hy straal die heerlikheid van God uit. Hy is die glans van God se heerlikheid. Hy verpersoonlik die wysheid van God. Net soos die strale van die son die aarde bereik, net so skyn die heerlike lig van God in Christus tot in die harte van mense.

As ewebeeld van die wese van God, beliggaam Hy God. Hy verteenwoordig God. Hy is God. Wat en wie God is, word in Christus sigbaar. Jesus Christus is ook die magtige woord van God waardeur Hy alles in stand hou. Hy dra en stuur die hele wêreld en alles en almal daarin na sy voorafbepaalde bestemming. Hy is die stem van God waardeur die wêreld gerig word.

Die Seun staan ook in ’n persoonlike verhouding met mense. Vir die mense wat God Hom gee, is Hy ’n Hoëpriester. As Hoëpriester het Hy die reiniging van sondes bewerkstellig. Hy het gekom om te red, om sondaarmense rein voor God te stel. Niemand op aarde kon dit doen dit nie. Net die Seun van God is daartoe in staat. Net die Seun is hierdie genadewoord van God. Hy is die woord wat redding bring, die stem van God wat kragtig en troostend met ons praat in die geboorte, die kruisiging en die opstanding ter wille van ons.

Hierdie Seun is verhoog tot die hoogste hemel van waar Hy oor alles regeer. So word sy uitnemende grootheid bevestig. Net Hy is ware middelaar tussen God en mens. Hy is die Profeet deur wie God finaal met mense praat, die Hoëpriester wat ons volkome van sonde reinig, die Koning wat alles regeer en in wie se koninkryk ons ewig kan deel.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link