Psalm 93

Psalm 93 besing die Here (Jahwe) se ewige koningskap met kragtige metafore: Sy kleed is majesteit, sy gordel is krag. Sy ongeëwenaarde krag word bely: Jahwe het die aarde gegrondves, stewig op pilare in die see, soos hulle destyds geglo het. Bokant die uitspansel en die waters daarbo, woon God. Daar in sy hemelse woning is sy ewige troon, net so stewig gegrondves. Hoe het dit gebeur? God het met die skepping die chaosmag van die see getem. Hier word selfs daarop gesinspeel dat Jahwe die Kanaänitiese stormgod Baäl die stryd aangesê en oorwin het. Daarom troon Jahwe bo die geraas van baie waters! Daarom staan sy verordeninge vas.

Daar is egter ook ’n alternatiewe vertaling van die slotstrofe: U troon is stewig gegrondves; in u tempel sal die heiliges U eer, Jahwe, tot in lengte van dae. So vertaal, word die sirkel voltooi en weer oor Jahwe se troon gepraat: hierdie keer die ander troon van God, naamlik die verbondsark wat in die allerheilige gedeelte van die tempel staan. Waar niemand kom nie, net die hoëpriester een maal per jaar op die Groot Versoendag…

Op ons Groot Versoendag het die voorhangsel wat die allerheilige gedeelte afskerm, geskeur, van bo tot onder middeldeur. Dit het gebeur toe die Koningseun sterf, sodat almal wat op sy sterwe reken, vrymoedig tot die troon van God mag nader – elke dag tot op die Laaste Dag. Vrymoedig, want die Koningseun het ons sonde en die dood die stryd aangesê en oorwin. Daarom noem die Nuwe Testament ons gelowiges heiliges, danksy Hom wat ons geheilig het. Laat ons, die heiliges, die Here God eer in elke erediens en elke faset van ons lewe, tot in lengte van dae.

Gesang 394: 1-3

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link