Kolossense 2: 6-19

Om in verbondenheid met Christus Jesus te leef, is nie bloot ’n filosofies-teoretiese aangeleentheid nie. Dit kan nie alleen verstandelik uitgeredeneer word en dan gedoen word nie. Dit is ’n verandering van jou leefstyl, aangevuur deur jou verlossing in Christus Jesus.

Die verbondenheid met Christus word in ons teks met twee metafore verduidelik: (i) Die gelowige moet in Christus Jesus gewortel wees, en (ii) Christus Jesus is die fondament waarop die gelowige sy lewe moet bou. Hierdie is bekende beelde regdeur die Bybel. Ons kry dit in die Ou Testament en ons kry dit in die Nuwe Testament. Tydens Jesus se omswerwinge op aarde gebruik Hy self altwee hierdie metafore. Nou is dit Paulus se beurt. Bekende metafore dra ’n boodskap vir die lidmate van die gemeente in Kolosse. Deur die gebruik van hierdie metafore leer die lidmate wat dit beteken om in verbondenheid met Christus te lewe.

Die eerste metafoor neem my terug na Psalm 1. Rus en vrede (redding? verlossing?) is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is. Die wortels van die boom suig water uit die stroom lewende water – God. Om in verbondenheid met Christus te lewe, is in die eerste plek om uit Hom die lewende water te suig. Die bron van ons lewe. Om in Hom geanker te wees. Wanneer ons in Hom en vanuit Hom leef, kry ons dit wat ons nodig het om gered te word.

Die tweede metafoor leer dat ons op Hom gebou moet wees. Christus Jesus is die fondament van ons bestaan. In die antieke wêreld was ’n suksesvolle gebou op ’n baie sterk fondament gebou. As die fondament nie sterk was nie en die winde en storms kom, word die gebou vernietig. Om in verbondenheid met Christus te lewe, beteken dat Hy my fokus in die lewe is – my fondament is Christus Jesus. Ek is op Hom gebou en in Hom geanker. Ek lewe in verbondenheid met Christus. Ek is alleen verlos in Christus Jesus. Ek is alleen gered deur Christus Jesus.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link