Jesaja 53: 4-6

Ons leef in ’n stukkende wêreld vol swaarkry en lyding, vir sommige meer as vir ander. Die lyding van die mens is onlosmaaklik deel van die mensdom. Pyn, angs, vrees, hongerte, siekte, verlies is alles vorms van swaarkry en lyding. Soms verstaan ons ons swaarkry en soms rebelleer ons daarteen. In ons swaarkry hou ons vas aan Jesus, met die hoop dat daar verligting sal kom, dat Hy dít wat my vandag so seer en swak maak, sal wegneem.

Wanneer ons na Jesus se lydenspad kyk, bring Hy iets anders na die wêreld van swaarkry. Jesus het volkome onskuldig die sonde van ons wêreld op Hom geneem. Hy het as offer ingetree vir ons sonde om ons daarvan te verlos. Deur Jesus se lyding bring Hy hoop, wat uit liefde gebore word. Hy kom wys vir ons hoe ware liefde, barmhartigheid en God se genade lyk. Jesus kom en neem gewillig die swaarkry en die lyding van die mensdom op Hom.

Jesus se lyding was uniek. Die swaarkry en lyding wat ons deurgaan, is anders, ligter, dit is nie dieselfde as Jesus se lyding nie. Sy lyding bring genesing vir ons. Sy lyding loop uit op die dood en opstanding, wat hoop bring vir ons. God gebruik die lyding van sy Seun ten goede. Hy gebruik dit om redding te bring vir elkeen wat glo.

Selfs in die tuin van Getsemane waar Jesus bid en vra dat die lydensbeker eerder by Hom verby moet gaan, berus Hy by God se plan, om Verlosser vir ons wêreld te wees. Het ons swaarkry daardeur verdwyn? Is lyding afwesig? Nee. Baie gelowige mense stap hierdie paaie, en God gebruik dit ook ten goede. Daar is een verskil: Ons stap ons paaie van swaarkry en lyding met hoop gevestig in Jesus Christus wat reeds hierdie swaar pad gestap het om ons vry te maak. Laat ons dan ook vashou aan die woorde van Romeine 8: 28: Alles werk ten goede mee vir dié wat Hom liefhet.

Ds Anneline Geyer, Kempton Park-Oos

Share via
Copy link
Powered by Social Snap