Openbaring 3: 14-22

Die stad Laodisea was in ’n vrugbare vallei geleë. Dit het ook gelê op ’n handelsroete wat die ooste van die land met die hawestede in die weste verbind het. Laodisea was bekend vir ’n sterk ekonomie en goeie ruilhandel. Daar was ook twee ander stede naby Laodisea, naamlik Hiërapolis en Kolosse.

Die stad het egter een probleem gehad. Die enigste water wat beskikbaar was, was vanaf ’n warmwaterbron by Hiërapolis. Daar was wel ’n fontein in Kolosse wat ook naby was, maar daardie water is verkoop en kon nie deur die inwoners van Laodisea gebruik word nie. Die water vanaf Hiërapolis is deur klipkanale na Laodisea herlei. Wanneer die water dan die stad bereik het, was dit lou, wat veroorsaak het dat die water nie werklik drinkbaar was nie.

Wanneer die gemeente in Laodisea aangespreek word oor hul gedrag, sê Johannes vir hulle dat hulle, ten spyte van hul welvarendheid, net soos hierdie lou water is wat hulle gedwing word om te drink. Hulle is dus soos water wat eintlik nie bruikbaar is nie. As hulle koud was, was hulle bruikbaar, want dan kon hulle vergelyk word met die water van die fontein in Kolosse, die water wat so lekker was dat mense van ver af gekom het om dit te koop. As hulle warm was, was hulle ook bruikbaar, want dan was hulle soos die water van die warmbron by Hiërapolis wat die mense gebruik het vir die genesende krag daarvan.

Net so moet ons voluit en van harte bruikbaar wees vir die Here. Dit gebeur wanneer ons besef dat die sin en sekerheid van ons lewens nie van onsself kom nie, nie van dinge wat ons bereik het of wat ons bymekaar gemaak het nie, maar alleen van God. Dan kan ons uitgaan en in ons besig wees met mense, God se liefde en barmhartigheid leef!

Ds Marike van der Merwe, Beroepafwagtend

Share via
Copy link
Powered by Social Snap