Lukas 2: 8-20

Die verhaal van Jesus se geboorte word in die Evangelie van Lukas netjies in ’n historiese raamwerk geplaas. Die beskrywing van die geboorte van Jesus, die Seun van God, word in eenvoudige taal bekendgemaak. Die Evangelie getuig daarvan dat skaapwagters die eerste getuies word van die wonder van God in hierdie wêreld. Die aankondiging van die Verlosser se geboorte gebeur in Lukas 2: 11: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!

Die engel maak van drie titels gebruik wat die werk en lewe van ons Here omskryf:

  • Jesus is die Verlosser. Hy is die Een wat redding bring. Hy is Immanuel, die Een wat God en mens met mekaar versoen. In ’n wêreld en omstandighede waarin daar soveel nood en angs is, het mense ’n Redder nodig.
  • Jesus is Christus. Dié belangrike titel dui enersyds op Jesus se kruisiging.  Hy word gebore om uiteindelik te sterf. Vir God is die sonde van die mens ’n ernstige saak. Jesaja herinner ons:  …ons beste dade is soos vuil klere (Jes 64: 6).
  • Jesus is die Here. Heel waarskynlik een van die vroegste Christelike belydenisse. Hy is die heerser oor al die heersers. Niks val buite Jesus se jurisdiksie nie. Niemand is bokant Hom nie en aan Hom alleen sal elkeen verantwoording doen.

’n Kragtige stuk getuienis. ’n Verhaal wat die lewe van elke mens onherroeplik verander. Op hierdie dag luister ons opnuut na dié woorde van die engel. Woorde wat elke gelowige oproep om hiervan ’n lewende getuie te wees: Is Jesus jou Verlosser, jou Christus en jou Here?

Al was ek nie daar nie – ek weet dit is waar:

Die krip en Maria met die Kindjie by haar.

Dis of ek die engel die boodskap hoor bring

van Jesus se vrede, wat harte laat sing.

(Gesang 355: 1)

Dr Frikkie Labuschagne, Sinodaal

af
af
Copy link