Efesiërs 1: 3-14

Hoe God se liefde vir mense werk, bly altyd een van die geheime van die lewe. Dit is vir ons onverklaarbaar dat God se liefde onvoorwaardelik is. As mense is ons gewoond daaraan dat respek verdien moet word, net so ook liefde. Ons kan baie goed opnoem wat maak dat mense vir mekaar lief is – dinge soos persoonlikheid, vriendelikheid, hulpvaardigheid, empatie en selfs voorkoms. Ons lees in vers 4 dat God ons nog voor die skepping van die wêreld uitverkies het om heilig en onberispelik voor Hom te wees, en in sy liefde deur Jesus Christus ons bestem het om sy kinders te wees.

Dit nog voordat iemand ’n persoonlikheid gehad het of enige verdienstelike gedrag kon toon. Ja, nog voordat ons enigiets kon doen wat kon maak dat God vir ons lief sou word, was daar onvoorwaardelike liefde van sy kant af. Dit is die rede hoekom Paulus die gelowiges oproep om aan God lof te bring. God het my lief, nie omdat ek goed en wonderlik is nie, maar ten spyte van wie en wat ek is, ja, ten spyte van my onverdienstelikheid. Dit roep om lofprysing, om uitbundigheid. Ons doen dit in ons gebede, die liedere wat ons sing, in ons getuienis, in ons barmhartigheid teenoor ander, ja, op elke denkbare wyse.

In die tweede plek verduidelik Paulus hoe God hierdie liefde en genade van Hom tot uitvoering bring. God maak eintlik sy geheim in Jesus Christus bekend: Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en vergewe van ons oortredinge. So maak Hy ons deel van die groot geheel. Ons is nie maar net ’n nommer of ’n niks nie. Ons is deel van God se volk, sy familie.

In die derde plek word ons verseker dat dit wat God in Jesus Christus tot stand gebring het, vas staan. Die Heilige Gees het ons in Christus as God se eiendom beseël. Trouens, die Heilige Gees is die waarborg dat ons alles sal ontvang wat God belowe het. Die hoofsaak is, God is lofwaardig, en die kerk is die gemeenskap wat God onophoudelik moet prys.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

af
af
Deel met behulp van
Copy link