Handelinge 7: 54-60

Onder leiding van die Heilige Gees, het Stefanus voor sy steniging die hele geskiedenis van Israel en die basis van ons geloof vir die Joodse Raad opgesom. Ten spyte van sy indrukwekkende kennis en verstaan van die geskiedenis en die eerbied waarmee hy oor die God van Israel, sý God, gepraat het, is hy steeds op ’n wrede manier gevonnis. Hulle het nie verstaan en geglo soos Stefanus geglo het nie – hulle was blind vir die Goddelike werklikheid.

Gevul met die Heilige Gees, het al sy kopkennis en hartskennis sin gemaak. Gevul met die Heilige Gees, het Stefanus gesterf en sy gees en lewe aan die Here Jesus Christus gegee. Vol van die Heilige Gees, kan ek en jy ook in hierdie aardse werklikheid getuienis lewer, want die Gees sal jou lei in jou woorde en dade.

Gebed

Here God Almagtig, met ons beperkte mensewoorde en ons dade wat soms veel te wense oorlaat, wil ons getuies wees van u genade en liefde, en aan U eer bewys. Maar ons het u leiding, wysheid en insig nodig om werklik vol van u Gees te wees. Here, die laaste sewe dae het ons gedink oor watter nut die hemelvaart vir ons het. Ons het opnuut besef dat die werk van die Heilige Gees en Jesus Christus nie losstaande van mekaar is nie, maar dieselfde werk is. Werk tot vervulling van u wil – om U te eer met alles en ook ons naaste lief te hê soos onsself. Dit is wat Christus aan ons kom wys het. Hy het die aardse en die hemelse werklikhede versmelt, dat ons ook kan wees waar U is. Nou kan ons in hierdie aardse werklikheid ten volle leef, met die wete dat u Gees, U as God die Heilige Gees, ons ook rig en lei. Mag U ons gedagtes rig op die dinge wat daarbo is en ons bystaan om nie vasgevang te word in die dinge wat op aarde is nie. Mag ek hierdie week vol van die Heilige Gees leef. Amen.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

af
af
Deel met behulp van
Copy link