Lukas 16: 1-13

Hierdie gelykenis herinner ’n mens in ’n sekere sin aan die staatskaping van ons tyd. Oneerlikheid word dikwels die dryfkrag vir mense se doen en late. Hoe jy ook al daarna kyk, dit is die kenmerk van selfsug en eie genot. Alles is aanvaarbaar solank die oneerlike persoon net die wenner is. Gewetenloosheid is ’n kenmerk van sulke mense. Ons kan egter ook leer uit iets so negatief soos die oneerlike bestuurder se optrede. Uit al die oënskynlike sinloosheid van dinge om ons, ontdek ons soms die sin van die lewe.

Hierdie oneerlike bestuurder trek die aandag van die ryk man in wie se diens hy staan. Hy word tot verantwoording geroep. Die verslag wat hy moet doen, bied hom andermaal tyd en geleentheid om negatiewe kreatiwiteit en bedrog aan die dag te lê. Daarmee wil hy sy eie voortbestaan verseker wanneer hy werkloos is. Hy koop welwillendheid.

Jesus gebruik hierdie gelykenis om te leer dat geld en besittings as sodanig geen waarborg en sekuriteit bied nie. Rykdom gaan jou in die steek laat in jou sterwensuur. Jesus roep ons op om die geld en rykdom wat ons het, so aan te wend dat dit duidelik blyk dat ons erken dat dit van God af kom. Dit moet nie ons god word nie, maar die middel wees waardeur ons God kan verheerlik in die wêreld.

Ons moet nie ’n heldeverering hê vir die oneerlike bestuurder nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Wat ons wel by hom kan leer, is die slim manier waarop hy te werk gegaan het om uit sy netelige situasie te kom. Geld is onvermydelik deel van ons bestaan, maar dit moet nie ons bestaan oorheers nie. Ons behoort dit aan te wend as goeie bestuurders in diens van God en ons medemens. As oneerlike mense soos hierdie bestuurder slim kan wees met planne maak, hoeveel te meer behoort kinders van God nie slim te wees nie om hul geld en rykdom kreatief aan te wend?

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

af
af
Deel met behulp van
Copy link