Habakuk 1: 1-4 en 12-17, en 3: 16-19

Menige gelowige het al met die vraag geworstel: Is dit regtig die moeite werd om God te dien? Waar is die Here dat Hy nie ingryp nie? Wanneer ’n mens met die werklikhede wat in die lewe gebeur, gekonfronteer word, kan jou geloof soms dreig om in duie te stort. Habakuk se stortvloed vrae en sy vertwyfeling het gemaak dat God hom die werklikheid uit ’n ander hoek laat sien het. God het hom na die verlede laat kyk en so vir hom ’n bril vir die toekoms opgesit.

In hoofstuk 3 lees ons die klassieke voorbeeld van ’n mens se reaksie,  wanneer Habakuk se gebede nie onmiddellik verhoor word nie. God antwoord Habakuk met die woorde dat die onreg meer gaan word, dat hy op God se ingryping moet wag. Die begin en einde van die boek Habakuk vorm ’n skerp teenstelling: Habakuk sluit af met ’n kragtige geloofsbelydenis. Hy begin met wanhoop, en eindig met vertroue in die Here.

Geloof is wanneer ons nie vra dat God Hom moet bewys nie. Geloof is wanneer ek bely dat ek die Here sal dien, ongeag die omstandighede. Soos in Daniël 3: 17-18. Sadrag, Mesag en Abednego bely: Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.

Geloof in die Here is om, ongeag wat ons lot is, te kan bely: Nogtans sal ons op die Here vertrou. Geloof wat met vertroue gepaard gaan, bely dat God altyd Here en Verlosser is. Eers wanneer jy God se verlossingsdade in die verlede raaksien, sal jy vertrou dat God jou ook in die toekoms sal lei. God se verlossingsdade in die verlede is die waarborg van sy liefde in die toekoms. Jesus se kruisdood gee die vertroue dat ons nogtans kan glo, omdat God getrou is, ongeag wie ons is. Met dié sekerheid kan ek ook uitroep: Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.

Watter boodskap! Habakuk probeer nie die masker opsit dat alles perfek gaan wees nie. Hy probeer nie sterk voorkom nie. Nee, hy bely: Toe ek al die dinge hoor, het ek gesidder. Dit maak nie saak wat gaan gebeur nie, ek sal God steeds bely as my Herder en Verlosser. Die nogtans-geloof! Kom ons gaan leef dié geloof!

Ds Werner Venter, Schoemansdal

Share via
Copy link
Powered by Social Snap