Handelinge 1: 9-11

Die reddingswerk waartoe God sy enigste Seun gestuur het, eindig nie met sy opstanding uit die dood nie. Sy hemelvaart beteken nie net ’n weggaan nie, maar dui op sy verheerliking en sy intrede ter wille van ons by die Vader. Die feit dat Hy ons vooruitgegaan het en besig is om vir ons in te tree en gereed te maak, bring vir ons hoop. Ons kan uitsien na sy weerkoms en na ons ewige woonplek by Hom.

Terwyl ons nog hier is, leef ons in afwagting. Hierdie afwagting mag nooit passief wees nie. Ons kan nie maar net na die hemel staar nie. Ons het die opdrag om met woord en daad getuies te wees van Jesus se wonderbare reddingsdade. Die Heilige Gees stel ons daartoe in staat. So versamel die Here vir Hom uit al die uithoeke van die aarde ’n kerk.

Die kerk van die Here moet in geloof leef en volhard. In die tyd tussen die hemelvaart en die wederkoms, moet die kerk se wag op die Here gekenmerk word deur getrouheid aan sy opdragte. Die kerk mag nooit verlam raak in sy kyk na die hemel nie. Dit gebeur maklik dat die moontlikhede van die hede nie raakgesien word nie en die geleenthede nie gebruik word nie.

Die boodskap van verlossing en redding in Christus alleen is aan die kerk toevertrou. Hierdie kerk bestaan uit mense wat deur die Here geroep is en gestuur word. Die boodskap van redding en versoening met God is aan alle mense gerig en moet aan almal verkondig word. Bereik ons nog die wêreld? God moet deel wees van ons lewe, ons skole, ons werk, ons sosiale lewe, ons handel, ons owerheid, ons familie en ons huis. Preek ons in die kerk net vir onsself, of is ons kerk in die wêreld ter wille van die wêreld?

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link