Johannes 14: 1-14

Jesus verstaan sy agterblywende volgelinge se posisie. Daarom gee Hy aan die dissipelkring, maar ook aan elkeen van ons in ons stryd hier op aarde, die heerlikste troos. Die Here Jesus het vir sy dissipels gesê Hy gaan om vir hulle plek gereed te maak in die huis van sy Vader. Daarna kom Hy terug en sal Hy hulle na Hom toe neem sodat hulle ook kan wees waar Hy is. Hierdie versekering was nodig vir die dissipels wat die Here se hemelvaart as ’n groot verlies gesien het. Daar was by hulle ’n vurige begeerte om Jesus altyd by hulle te hê, nie net omdat hulle so besonder geheg aan Hom was nie, maar ook omdat die dissipels wat Jode was, die gedagte van weggaan nie kon rym met die langverwagte Messias nie.

Daar is baie dinge waaroor ons ons in hierdie wêreld kan ontstel, maar Jesus verseker ons dat dit nie nodig is nie. Onthou, Hy is besig om vir ons plek in die hemel voor te berei. Die beeld van die huis met die baie woonplek is die beeld van ’n Midde-Oosterse paleis, waar daar ook ’n kamer vir elkeen van die koning se kinders is. Daar was dus meer as genoeg woonplek vir elkeen. Daarom sê Jesus ook: Julle moet nie ontsteld wees nie … In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ons hoef nie angstig rond te kyk en ontsteld te wees nie, want Jesus Christus is besig om vir ons plek gereed te maak by die Vader, en gaan ons eendag kom haal sodat ons ook kan wees waar Hy is. Dit is ons as koningskinders se troos dat Jesus die Weg en die Waarheid en die Lewe na die Vader toe is. Die sekerheid dat Jesus weer gaan kom, vra egter dat ons ons intussen sal voorberei vir sy koms. As die aardse stryd vir ons ondraaglik word, onthou die bestemming wat op ons wag – die Vaderhuis by God!

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Copy link