Markus 1: 14-15

In die politieke wêreld waaraan gelowiges daagliks blootgestel is, verwoord die gedagte van ’n koninkryk politieke gesag dalk minder sterk as ’n republiek. Politieke stelsels is egter nie bepalend vir die verstaan van die Bybel, of nog nader besien, die woorde van die Here Jesus nie. Soos dit vanselfsprekend is om die politieke bestel en sy gesag te eerbiedig, geld eerbied soveel te meer aan die Here, selfs uitsluitlik aan die Here. Hy is immers die Heer van die totale gemenebes en derhalwe ook van die kerk (Ef 1: 22, 23).

Uit die verkondiging van die evangelie spruit nie net die verwysing na die teenwoordigheid van God nie, maar sy gesag en heerskappy kom inderdaad in die teenwoordigheid van elke gelowige, omdat Hy soos ’n magtige koning oor die totale skepping heers. Prakties gesproke sou dit beteken dat gelowiges deurgaans die vraag moet vra wat Jesus sou doen in dié omstandighede, of wat Jesus sou doen en sê in hierdie gesprek. Terselfdertyd is dit ook duidelik dat die naby kom van die koninkryk van God in Jesus Christus, gelowiges as die ontvangers daarvan nie onaangeraak laat nie. Dit gaan lewensveranderend met gelowiges om. Jesus verkondig nie net soos die profete wat aan hulle voorgesê is nie, of soos Johannes die Doper wat na Jesus verwys het nie. Jesus se koms is nie net toevallig saam met die koms van die koninkryk nie, Hy bring die koninkryk teweeg.

Die teenwoordigheid van God vereis reaksie, want die koninkryk sal nie eendag aanbreek nie, dit het nou reeds aangebreek. Wie na Jesus deur die oog van die geloof kyk, beleef die koninkryk hier en nou, en dit vul gelowiges wat op die verkondiging van die evangelie reageer, met geloof, dikwels teen alle ervaring in. Dit is onmoontlik om die verkondiging van die evangelie Sondag na Sondag aan te hoor, maar nie daardeur beweeg te word om anders huis toe te gaan as met die koms kerk toe nie. Nee, glo die evangelie, dit bring bekering, van geloof tot geloof – Jesus is Koning en Heer!

Dr Barry van Wyk, Emeritus/Waterberg/Zoutpansberg

af
af
Copy link