1 Petrus 2: 18-25

Ons idealiseer graag ons helde en baie mense wens: As ek maar net so kon wees. Dis normaal en in orde solank hulle goeie voorbeelde is. 1 Petrus 2 hou ook ’n voorbeeld voor: …omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ’n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Nie juis ’n voorbeeld wat ’n mens vir jouself sou kies nie. Dis ’n voorbeeld van Een wat aan ’n kruis opgehang is. Jesaja 53: 2, 3 sê dis ’n voorbeeld van iemand van wie jy eerder jou gesig sou wou wegdraai… Dis nie ’n heel gesonde mens wat daar hang nie, maar ’n gegeselde; nie ’n suksesfiguur nie, maar oënskynlik ’n verloorder; nie een wat sterk is en “sy man kan staan” nie, maar een van wie daar geskryf staan: Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel (1 Pet 2: 23).

Petrus sê ons moet soos Hy wees en in sy voetspore loop. Dit beteken (vers 20) om bereid te wees om lyding te verdra wanneer jy goed doen, die afsterwe van egoïsme, die doodmaak van jou sondige wil en hardkoppigheid. En ons kan! Want Jesus se voorbeeld is totaal anders as enige ander voorbeeld. Hy is in die eerste plek ons Verlosser. Petrus sê: Hy het vir julle gely en gesterf sodat julle Hom kan navolg. Hy sterf vir ons sodat ons vir Hom kan sterf, Hy leef sodat ons vir Hom kan leef. Daar is nie net sprake van voorbeeld nie, maar ook van voetspore. Dié is klaar daar, ek moet net daarin trap. Om Jesus na te volg, beteken om dag vir dag, treetjie vir treetjie en voetjie vir voetjie, op die pad te loop wat Jesus klaar vir my gebaan het. En terwyl ek so loop, moet ek bly opkyk na my Voorbeeld. Hy wat die Begin en Voleinder van my geloof is (Heb 12: 2).

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link