Psalm 66

Ons kyk maklik om ons rond en sê vir mekaar: Waar is hierdie wonderlike God waarvan die Psalms so graag praat? Ons sien dan net haat, jaloesie, oorlog en korrupsie rondom ons raak. Waar is God se mooiheid? Hoe lyk die wonder van God se liefde?

God se skoonheid begin by onsself. Ons maak mekaar en die wêreld waarin ons bly, lelik. Ons maak mekaar siek met ons ontrouheid, ons slegte verhoudings en ons woorde. Ons dade maak dat ons nie God se skoonheid kan raaksien nie. Jesus het vir ons kom wys hoe God lyk. Hy het nie na die wêreld toe gekom met magsvertoon, geweld en oorlog nie. Hy het die liefdevolle en genadige God verkondig. Hy het ’n God verkondig wat alle mense, sonder uitsondering, deel maak van sy liefde en sorg. Toe kruisig hulle Hom. Maar Jesus het ook opgestaan sodat ons die wonder van God se liefde in ons kan dra en uitdra. Die wonder van God se dade en liefde begin by ons. In ons dade kan mense God se mooiheid sien. In ons woorde kan mense die wonder van God se liefde hoor.

Saam met die Psalmdigter kan ons ook voor God bely: Hoe ontsagwekkend is u werk! God het ’n wêreld geskep wat mooi en goed was. Sy skepping het iets van God se wese weerspieël. Hy het ons geskep dat ons in vrede en harmonie met mekaar sal saamleef. Hy het ons geskep sodat ons dade en woorde iets van sy mooiheid sal weerspieël. Waar mense mekaar respekteer en mekaar liefhet, sien ons die teenwoordigheid van God. Dan sal ons ook saam met die digter van Psalm 66 kan sing: Kom hoor wat God gedoen het, kom hoor van sy magtige dade onder die mense… Sy magtige dade begin daar waar ons sy liefde leef en Paulus se gebed (1 Tim 1: 17) ook ons gebed word: Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

af
af
Deel met behulp van
Copy link