Jeremia 33

Vandag is die tweede dag voor die aanbreek van die nuwe jaar. So aan die einde van die Oujaar het ons woorde van bemoediging en hoop nodig. Daarom staan ons vandag stil saam met Jeremia by die woorde wat hy soveel duisende jare gelede gebring het vir die mense van sy tyd.

Wie is die mense wat hierdie woorde van belofte, van lewe, verandering en uitkoms moes hoor? Hulle was die mense wat oorgebly het in Jerusalem, Juda, terwyl koning Nebukadnesar van Babel die stad ingeneem het en groepe-groepe mense in ballingskap weggestuur het. Binne die konteks van hierdie gebeure en die mense se verstaan van wie God is en waar God in hul omstandighede is, is die woorde Roep My aan, ’n oproep tot bekering. Roep My aan, is ’n terugroep van God se mense na God toe, om vir God te vertrou, om vir God alleen as Here te aanbid. Hulle was verblind deur die gevolge van hul besluite, die verwoesting en chaos wat hul manier van dink en optree veroorsaak het. Dit is in die aanroep van die Here en vertroue in die Here, dat hulle weer ’n uitsig op die toekoms kry.

Ook ons word deur hierdie woorde teruggeroep na God toe. Ons wat bly vaskyk in en vashou aan die negatiewe en skadelike dinge wat om en met ons gebeur. Binne die chaos waarin ons leef, word ons teruggeroep na God, om weer met ons hele hart vir God te vertrou. Die grootste van die dinge het reeds gebeur, God het mens geword en tussen ons kom woon. Jesus Christus het opgestaan uit die dood, en leef.

Mag ons in die nuwe jaar ons hoop en vertroue in die Here stel, in die Here wat groot en onverstaanbare dinge kan doen, dinge waaraan ons nie eens kan dink nie. Mag jy in jou luister na wat God jou wil vertel, die vrede, wysheid, rustigheid, kalmte en krag vind om elke dag van jou lewe, ongeag wat jou omstandighede of ervaring mag wees, te weet, God is by jou. God vind jou in alles en oral op jou lewenspad.

Dr Annelie Botha, Universiteit van Pretoria / Kempten

Share via
Copy link
Powered by Social Snap