Lukas 2: 25-33 

Elke nuwe sekonde bring iets nuut. Soos wat die tyd verander, so verander die lewe ook. Nuwe tye, nuwe dinge, nuwe drome en nuwe werklikhede. Dit wat vandag ’n droom en ’n verwagting is, is môre ’n werklikheid in ons lewe. Vandag is gister se môre. 

Wanneer Maria en Josef die Kindjie Jesus in die tempel aan God wy, is Simeon ook daar. Hy was ’n bejaarde man en het vir baie lank uitgesien na die geboorte van die Verlosser van Israel. Hy het ook van God bevestiging ontvang dat hy nie sou sterf voordat hy die Gesalfde van God gesien het nie.

En nou is Simeon in die tempel terwyl Jesus aan God gewy word. Simeon neem die Kindjie Jesus in sy arms en sien dit is Hy. Dit is die lang verwagte Gesalfde van God. Dit is die Verlosser wat gebore sou word as die Messias. Simeon sien dat die Kindjie wat hy in sy arms hou, anders is. Dit bring oor Simeon ’n vrede wat alle verstand te bowe gaan en wat aan sy lewe ’n nuwe sin en betekenis gee, in so ’n mate dat Simeon gereed is om te sterf. Simeon het in Christus die verlossing gesien wat nodig was om die wêreld met God te versoen.

Christus se geboorte bring ook vir gelowiges ’n tyd van vrede. Sy menswording plaas ons in sy arms, en omdat Hy ons in sy arms neem, kan ons ook soos Simeon vrede ervaar. Vrede omdat Christus ons sonde kom wegneem het, maar ook omdat Hy ons gebroke lewens kom heelmaak het. Vrede, want ons weet dat niks ons van sy liefde en teenwoordigheid kan skei nie. Vrede, want Christus het mens geword in ons gebroke wêreld.

Mag daar vir elkeen van ons vrede wees.   

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

af
af
Copy link