Psalm 68

Om God se teenwoordigheid, ten spyte van hierdie onstuimige wêreld, in ons harte en lewens te ervaar, was nog altyd vir gelowiges ’n belangrike saak. Sonder God se teenwoordigheid voel ’n mens dikwels alleen, verwerp en aan jou eie lot oorgelaat. God se afwesigheid lei daartoe dat ’n mens onbekwaam voel en tot niks in staat is nie. Die Psalmdigter het eenmaal gesê dat hy sonder God voel soos iemand wat lê en vergaan, soos ’n vreemdeling sonder rigting, en soos iemand wie se lewe tot stilstand gekom het.

God se teenwoordigheid bring volheid in ’n mens se lewe, ’n volheid wat moeilik onder woorde gebring kan word. Dit vernuwe jou gees met standvastigheid, krag en hoop. Psalm 68 getuig juis van die gevolge wanneer God in iemand se lewe teenwoordig is, teenoor ’n lewe waar God afwesig is. God se teenwoordigheid bring die digter tot die besef dat sy eie gebrokenheid en die gebrokenheid van sy lewe, verander word in redding, beskerming en oorwinning in God. ’n Lewe waar God afwesig is, lei tot vernietiging op alle terreine, en tot totale wanhopigheid.

In God se teenwoordigheid word eensames in die gesin bymekaar gebring, bring God sy volk tot oorwinning, en lei Hy die verdruktes tot vryheid. Vir die Psalmdigter beteken God se teenwoordigheid dat Hy ons dag vir dag dra, dat Hy ons hulp is en ons red uit die onstuimigheid van die wêreld en die wanhopigheid in ons eie gemoed.

Mag ons as gemeenskap van gelowiges altyd na die Here se teenwoordig-heid bly soek en vra. Mag ons kies om gereeld in sy teenwoordigheid ons lof en aanbidding aan Hom te bring. Mag sy teenwoordigheid ons eie gebrokenheid kom heelmaak, ons swakheid kom versterk en ons denke kom vernuwe!

Ds Marius Kramer, Krugersdorp-Oos

Share via
Copy link
Powered by Social Snap