2 Konings 20: 1-6

Baie mense dink God se wil is onveranderlik. Hulle dink God het aan die begin ’n meesterplan uitgewerk wat soos ’n CD afloop, en niemand kan daar iets aan doen nie. Dit staan vir ewig vas. Alles, ook my sterwensdag, is van die begin af deur God vasgestel. Jou strepie is getrek en jy kan doen net wat jy wil, jy sal nie daarby verbykom nie.

As ons hier en daar ’n teks uit die Bybel neem, sonder om die agtergrond of die konteks in berekening te bring, kan ons miskien by so ’n standpunt uitkom. Kom ons noem ’n paar voorbeelde:

Was dit die aanvanklike wil van God dat die Israeliete eers vir 40 jaar in die woestyn moes swerf voordat hulle die beloofde land ingetrek het? (Num 13: 26 – 14: 24)

Hiskia is sterwend. Hy bid, en die Here verleng sy lewe. Is sy strepie vooraf getrek en het dit vas gestaan? (2 Kon 20: 1-6)

Was dit die wil van God dat Job in een nag al sy besittings en tien kinders moes verloor? (Job 1: 12-19)

Kom ons vra ’n paar algemene vrae:

Het God van die begin af beplan dat miljoene mense in oorloë, pandemies en tsunami’s moes sterf?

Het God van die begin af beplan dat ons soms moet swaarkry en ly?

Die antwoorde is voor die hand liggend. God se wil, sy besluite, is nie onveranderlik nie, maar sy liefde is wel (Ps 103: 17). Hierdie liefde het vir ons sigbaar geword deur Jesus Christus. Dit is net God se verlossingsplan deur Jesus wat vir ewig vasstaan. Ons lewe, ook ons einde, is in God se hande. Maar wanneer en hoe dit sal gebeur, weet ons nie. Wat ons wel weet, is dat God se liefde onveranderlik is. In voorspoed en teëspoed, tydens oorvloed en gebrek, oral en altyd, onder alle omstandighede, is God my Vader, Jesus my Verlosser, die Heilige Gees my Begeleier en Vertrooster.

Prof Bieks Beukes, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link