1 Petrus 4: 10; Efesiërs 4: 11; Romeine 12: 6-8; 1 Korintiërs 12: 1, 4-12, 14-20

Die uitstorting van die Heilige Gees oor alle gelowiges op daardie Pinksterdag het ingrypende gevolge gehad vir die ganse wêreld en al sy mense. Een van hierdie gevolge was dat gelowiges allerhande genadegawes ontvang het.

Hoor hierdie goeie nuus: Ek en jy en elke ander gelowige hét gawes en talente ontvang. ’n Gratis geskenk van God af, omdat Hy vir ons lief is. Dit is so vas en so seker soos dat die Heilige Gees in ons elkeen is en voortdurend aan die werk is. Hierdie gawes, so gewoon of buitengewoon as wat dit mag wees, moet deur ons ontdek en ontwikkel word, omdat dit spesifiek vir ons in ons uniekheid gegee is. Ons moet dit gebruik tot eer van God en in diens van mekaar. Dis nie net ’n as-jy-lus-voel-gawe nie, dis ’n opdrag, ’n roeping, want sonder jou en jou gawes kan die Liggaam van Christus, die kerk in die wêreld, nie werk soos wat dit moet nie.

Wat is jou Godgegewe gawes? Hoe leef jy dit uit? Hoe gebruik jy dit elke dag? Wys dit vir ander wie God is, en is dit ’n seëning vir ander?

Kom ons bid saam: Ons Genadige God, dankie dat U ons waardevol genoeg ag vir u gratis geskenke. Gee dat ons met die hulp en leiding van u Gees, hierdie gawes reg sal gebruik, soos U dit bedoel het. Gee dat ons ons gawes sal eien en sal gebruik op elke plek waar ons kom, tot eer van U en tot voordeel van ander. Amen.

Ontvang hierdie seën: Mag die vrede van ons Here, Jesus Christus, met jou wees – waarheen Hy jou ook al mag stuur. Mag Hy jou lei deur die wildernis en jou beskerm deur die storm. Mag Hy jou veilig tuisbring, met vreugde in jou hart.

Ds Rue Hopley, Pretoria-Oos

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap