Johannes 15: 1-17

In Johannes 15: 16 staan nog een van die troosvolle beloftes van God: Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies… Hierin lê die grootste troos vir elke gelowige! U en my geloofsverhouding begin by God. Ons sal waarskynlik die vroegste bevestiging daarvan vind in Genesis 1: 26: Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger…

Wanneer God die inisiatief neem in die geloofsverhouding, word vraag en antwoord 1 van die Heidelbergse Kategismus nuut en vars. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord, met volle oorgawe: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort.

Hierdie verhouding wat God met ons begin, word beantwoord wanneer u en ek die lote is aan die ware wingerdstok. Ons is lote wat in Christus bly, want sonder Christus is die lote dood en word dit bymekaargemaak en in die vuur gegooi. Ons put ons lewens- en geloofskrag uit die wingerdstok wat geanker is in die beloftes van God.

Die uitstaande kenmerk van hierdie verhouding is die liefde. God die Vader se liefde wat in Christus is, word Jesus se liefde vir die mens. Die gelowige wat in die liefde van Christus bly, ervaar die volheid van die geloofsverhouding en beleef Jesus se belofte van volkome blydskap: Hy lê sy lewe vir sy vriende af sodat hulle sy liefde in volheid kan ervaar. Die heerlike geleentheid vir die gelowige is om as dié wat deur Jesus Christus uitgekies is, uit te gaan en vrugte te dra. Lees gerus weer Galasiërs 5: 22 en meet u lewe aan u gereelde belydenis: Ek glo in God, die almagtige Vader…

Waar daar liefde is, en deernis,

waar daar liefde is, daar is God die Heer.

(Gesang 526)

Ds Leon Geel, Grimbeekpark

af
af
Deel met behulp van
Copy link