1 Korintiërs 12: 1-11

Die Heilige Gees gee aan gelowiges besondere vermoëns, wat geestelike gawes genoem word. Die gawes word vir ons gegee al het ons niks gedoen om dit te verdien nie. Ons moet onthou dat gawes nie uit onsself kom, of iets is wat onsself geskep het, of vir onsself gegee het nie. Daarom kan ons nie daarop roem as ons prestasies nie. Dit is deur die Heilige Gees gegee omdat God vir ons goed is, en vanuit God se genade ontvang ons hulp en leiding om hierdie gawes tot sy eer te gebruik. Daar is ’n verskeidenheid gawes vir elkeen van ons. Partykeer twyfel ons tog in ons gawes en dink ons dat dit nie belangrik genoeg is nie en dat ons gawes nie eintlik ’n plek het nie. Nie een van ons se gawes is groter of belangriker as die ander se gawes nie.

Ons het die gawes ontvang van die Heilige Gees wat weet wat mense nodig het en hoe mense mekaar aanvul tot opbou van die kerk, die liggaam van Jesus Christus. Ons ontvang hierdie gawes om saam met die Heilige Gees te kan werk. As ons so daaraan dink, gee die Gees vir ons dit wat ons nodig het om saam met God te kan werk. Ons weet dat die Heilige Gees in die wêreld werk, en reeds het ons die gawe ontvang om saam te kan werk, reeds is ons voorberei vir die werk wat ons moet doen. Die gemeenskap van gelowiges, die kerk, ontvang gawes om saam met mekaar as Christene raak te sien waar die Heilige Gees besig is om te werk en dan daar deel te word van God se werking. Omdat ons reeds gekry het wat ons nodig het om die werk te kan doen, kan ons met gerustheid saamwerk, want die Heilige Gees werk en die kerk werk saam om God te verheerlik.

Kom, Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand.

(Vonkk 133)

Ds Natasha Smit, Nelspruit/Barberton

Share via
Copy link
Powered by Social Snap