Filippense 3: 17 – 4: 1

Kleuters na-aap grootmense. Kyk na dogtertjies wat popspeel en herken jouself as ma in die maniere waarop Sannie met haar poppe praat. Poppe kan egter nie terugpraat nie.

Paulus skryf aan die gemeente met wie hy ’n besondere band het. Hulle was vir hom goed. Hy beklemtoon dat Jesus die Christus is. Maar so moedig hy hulle aan om op verskillende maniere vas te staan en getrou te bly aan die Here. Hy stel dan ook so die voorbeeld. Hulle moet nie te veel waarde heg aan uiterlike dinge nie. Hulle moet gefokus bly op een saak, naamlik Jesus Christus. Hulle moet hulle inspan om die weldade van Christus hul eie te maak. Hulle moet die regte mense kies wat hulle navolg. Eensgesind wees, reg dink en doen, en die regte voorbeelde navolg. Die voorbeeld van Christus word voorgehou om na te volg.

Paulus raai hulle aan: As hulle die weldade van Christus hul eie maak, sal hulle op Hom gefokus wees en hulle inspan om Hom te volg. Hy sal die middelpunt van alles wees. Hulle het Hom nodig in hierdie lewe. Daardie gesindheid van liefde, vergifnis en respek vir ander moet sigbaar wees. Paulus se opdrag aan hulle is om elke dag so te lewe. Hulle sal die krag ontvang. Sy krag is die waarborg vir hierdie versekering van die krag van Christus waarmee Hy alles aan Hom onderwerp het.

Waar ons in hierdie Lydenstyd opnuut bewus gemaak word van die lydensweg wat ons Here Jesus Christus in gehoorsaamheid aan en afhanklikheid van die Vader geloop het, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons het. Dit laat ons vasstaan en getrou bly aan die Here wat ons enduit vashou, optel en saamdra kruis toe. Sal jy Hom verruil vir ’n ander rolmodel?

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

af
af
Deel met behulp van
Copy link