Johannes 14: 16, 16: 7; Handelinge 2: 33; 2 Korintiërs 1: 22, 5: 5; Kolossense 3: 1

Derdens dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie (Heidelbergse Kategismus, Sondag 18, vraag en antwoord 49 – tweede deel).

Die hemelvaart van Jesus Christus is een van die pilare van ons Christelike geloof. Waar Jesus by die kruis en opstanding geopenbaar is as die Verlosser van ons sondes, was sy hemelvaart die moment waartydens Hy Hom geopenbaar het as ons Koning. Sy hemelvaart was immers die gebeurtenis waartydens Jesus sy hemeltroon aan die regterhand van die Vader ingeneem het. Van toe af regeer Hy vanuit die hemel in koninklike heerlikheid oor alles en almal.

Naas die beloftes dat Jesus vir jou plek gereed gemaak het in die koninkryk en dat Hy weer eendag sal kom om jou te kom haal, belowe Jesus dat jy nie alleen sal wees nie. Hy stuur die Heilige Gees om by jou te wees, sodat jy die Goddelike krag elke dag kan ervaar.

Môre vier ons Pinkstersondag – die uitstorting van die Heilige Gees. Tien dae nadat Jesus sy hemeltroon bestyg het, ontvang ons die Heilige Gees – soos beloof en duidelik gemaak deur Petrus in Handelinge 2. Tussen die Joodse feesgangers het die gelowiges op aardskuddende wyse die Gees van God ontvang.

Watter nut het die hemelvaart vir jou? Jesus het die Heilige Gees as waarborg vir jou gestuur, sodat jy moet weet dat jy deur God afgesonder is en as sy eiendom beseël is – dit is hoe kosbaar jy vir God is.

Gebed

Vader, op die vooraand van Pinkster dank ons U dat Jesus getrou is aan sy beloftes. Dankie dat ons weet ons is u eiendom en dat die Heilige Gees aan ons in ons harte gegee is as waarborg van wat ons nog sal ontvang.

Ds Joleen Marx, Welgelegen-Pietersburg

af
af
Deel met behulp van
Copy link