Matteus 6: 25-34

Omdat die lewe ’n manier het om ons te ontwrig en rond te slinger, word ons beskryf as kinders van die wind wat soekers is en nie vind nie. Dit is asof die soektog nie enige vrug of resultaat oplewer nie. Hoe moet ons soek sodat ons kan vind? Wat is nodig in ons soektog? Soek ons verkeerd? Is ons regtig rustelose soekers? Somtyds lyk dit so.

In die bergpredikasie onderrig Jesus die mense oor verskeie geloofsake wat hul daaglikse lewe raak. Hy leer hulle en ons oor vergelding en vergifnis, oor hantering van geld en hoe om te bid. Dan kom die vraag oor die stoflike sorge van die lewe. Hoe hanteer ’n mens die bekommernis van kos en klere? Wat doen jy met die stoflike uitdagings? Dit is juis die stoflike dinge wat ons almal rusteloos rondjaag van vroeg tot laat, net om te voel dat alles ’n gejaag na wind is en tot niks kom nie.

Die antwoord is dat ons ons eerder moet beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Ons soektog moet eerder gefokus wees op ’n lewe in die koninkryk van God en nie op wêreldse dinge nie. Wêreldse dinge is van ’n tydelike aard. Dit wat vandag daar is, is môre weer verby. Om daarna te soek, is ’n gejaag na wind en dikwels ook na niks. Hierteenoor moet ons soekers wees na dit wat ewigheidswaarde het en nie deur mot en roes vernietig kan word nie. Ons moet daarop gefokus wees om in die ruimte van God se teenwoordigheid te lewe. Ons moet ons beywer om in gehoorsaamheid die wil van God te doen. Die belofte is dat die Here sal gee wat ons nodig het. Die belofte van die Here is dat Hy sal voorsien wat nodig is.

Hoe soek ons? Ons moet soek met ons oë gerig op die Here. Ons moet soekers wees na die koninkryk van God en nie na die tydelike dinge nie. Mag ons die beskerming en troos van die Here vind.

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

Share via
Copy link
Powered by Social Snap