Markus 7: 1-23

Dit is feitlik onmoontlik om te dink dat ’n Kersfees kan ontspoor. Tog bestaan die moontlikheid dat gelowiges so oorweldig word deur al die voorbereidings vir Kersfees, dat die oomblik waarop dit neerkom by ons verby beweeg. Die koms van Jesus na hierdie wêreld het nuwe lewensmoontlikhede en werklikhede oopgesluit.

In Markus lees ons ook dat hierdie oomblik wel by mense verby kan gaan. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het nie die geestelike insig om te begryp waarmee Jesus as die Seun van God werklik besig is nie. Hulle let op dat Jesus se dissipels hul kos met onrein hande eet. Die Jode sou nie hul kos eet as hulle nie eers hul hande behoorlik gewas het nie. Daar was in Jesus se tyd baie oorgelewerde gebruike waaraan mense hulle gehou het. Die gesprek met Jesus het daarop gedui dat daar agter hierdie gesprek oor wat ’n mens onrein maak, eintlik ’n ander saak skuil. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes wou Jesus in die openbaar verneder en sy heilswerk ondermyn.

Jesus se antwoord aan die godsdienstige leiers is ’n aanhaling uit Jesaja 29: 13: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.

Dit baat die gelowige niks as die leerstellings van die kerk en die gebruike van die voorgeslagte streng nagevolg word, asof dit ’n verhouding en lewe saam met Jesus Christus vervang nie. ’n Lewe saam met die Here maak gelowiges juis vry om Hom in alles wat ons dink en doen, te eer. Mag ons deur die oomblik aangegryp word. Mag ons stil raak en aandag skenk.  

Dr Frikkie Labuschagne, Sinodaal

af
af
Copy link