Johannes 8: 31-36 en 13: 4-17

Vandag gedenk ons die gebeure van 31 Oktober 1517, wat aanleiding gegee het tot die Kerkhervorming. Een van die sake wat voortgespruit het uit die Hervorming, was die verstaan van die Christelike vryheid. In Johannes 8 lees ons dat wanneer ons Jesus Christus as die waarheid van ons geloof aanneem, is ons vrygemaak van die las van die sonde. Die Kerkhervorming, met die terugkeer na Christus alleen, genade alleen en geloof alleen, het mense vrygemaak van allerlei vereistes waaraan voldoen moes word ten einde verlossing te verseker. Maar toe het die vraag ontstaan: Wat nou gemaak met hierdie vryheid?

Martin Luther het breedvoerige werk oor die Christelike vryheid gedoen. Luther verstaan Christelike vryheid tweeledig. Aan die een kant is ’n gelowige heeltemal vry en niemand se onderdaan nie. Aan die ander kant is ’n gelowige terselfdertyd almal se dienskneg. Dit beteken dat die vryheid wat Christus vir ons verwerf het, implikasies het.

Om in Christus vry te wees, is ’n dienende vryheid. In ons vryheid is ons aan God gebonde in diensbaarheid. In Johannes 13 stel Jesus self vir ons die voorbeeld van so ’n dienende vryheid. Die gebeure waar Jesus sy dissipels se voete was, speel af tydens die laaste maaltyd wat Hy saam met sy dissipels gehad het. Petrus se verbaasde reaksie op dit wat Jesus doen, is in hierdie konteks gepas. Want in die Nuwe Testamentiese tyd was dit die onbelangrikste persoon by ’n ete wat die mense se voete moes was. Tog was Jesus, die Leermeester en belangrikste onder hulle, almal se voete. Dit is eintlik vernederend. Maar wat Petrus nie begryp het nie, is dat Jesus juis sy mag en liefde deur sy opofferende diens toon. As navolgers van Jesus, is dit vir ons ook waar. Ons krag, liefde en vryheid lê ook in diens en opoffering teenoor God en medemens.

Danksy die Kerkhervorming kon die Christelike vryheid weer sy regmatige plek in die uitleef van ons geloof inneem. Laat ons daarom ons vryheid in Christus vier deur ’n lewe van dankbare diensbaarheid te lei.

Ds Marina Kok, Potchefstroom

Share via
Copy link
Powered by Social Snap