Efesiërs 2: 13-22

Charles Swindoll, ’n bekende radio-evangelis uit die VSA, het op ’n keer oor gesinne gesê: Dit is die smidswinkel waar beginsels uitgehamer en gepoleer word op die aambeeld van die daaglikse lewe.

God se skepping van die hemel en die aarde en sy herskepping deur Jesus Christus is veronderstel om ’n impak op elkeen van ons te maak. Indien ons mekaar liefhet en akkommodeer en die lewe vir mekaar beter en draagliker maak hier op aarde, kan dit nie anders nie as dat ’n eenheid gevorm word. Hierdie eenheid, waarvan die kleefmiddel liefde is, word met soveel treffende beelde beskryf. Dit word as ’n gebou beskryf waarvan die basis die verkondiging deur die eeue was. Dit word ’n eenheid van burgerskap genoem. Elkeen wat koppel aan God deur Jesus Christus, kry as’t ware burgerskap van hierdie nuwe koninkryk.

Die treffendste beeld vir my persoonlik, is die beeld van ’n huisgesin. God snoer ons in liefde en genade saam om sy kinders te wees. Jesus sê immers self ook dat elkeen wat die wil van God doen, sy broer en sy suster is. Wanneer ons iets van ons plek in die skepping en die herskepping verstaan en ons staan daardie plek as diensknegte vol, dan vorm ons deel van ’n gesin wie se band met die bloed van ons Here Jesus Christus gesmee is. Indien dit inderdaad die ruimte is waarbinne beginsels en waardes gevorm word, behoort ons geloofsgesin die liefde van ons Here Jesus in die wêreld te laat tuiskom.

Een van die wesenskenmerke van ’n huisgesin is dat elke lid daarvan tuis voel. Indien ons as huisgesin van God sinvol in die wêreld wil leef, moet ons ’n huisgesin wees waarbinne gaste en vreemdelinge die warmte kan aanvoel en self ook tuis sal voel. 

Ds David Barnard, Magaliesmoot

af
af
Deel met behulp van
Copy link