Kolossense 2: 6-19

Epafras kom soek by Paulus raad. Daar is mense wat sê die magte van die bose moet gevrees word. Hierdie bose magte gaan die ongehoorsame mense vernietig. Paulus skryf: Nee! Jesus Christus het die bose magte reeds gevange geneem en verneder. Die kruis en die opstanding en die hemelvaart is die triomftog van hierdie oorwinning.

Die mense van die antieke wêreld het ’n triomftog goed geken. Daar was voortdurend gevegte onder groepe mense. Opstand teen die regering is met geweld onderdruk. ’n Oorwinning is met ’n triomftog gevier. Die generaal wat ’n oorwinning behaal het, het in hierdie optog bewys van sy oorwinning gelewer deur alles wat hy gebuit het, ten toon te stel. Deel hiervan was om die koning (of leier van ’n opstandige groep) wat oorwin is, te verneder deur hul klere uit te trek en hulle deur die strate te laat loop. Paulus sê Jesus het reeds so met die bose magte gedoen – hulle verneder en hulle oorwin.

Gesang 407 is oorspronklik deur Rhijnvis Feith in 1806 geskryf. Die lied vertel van die grootste triomftog ooit. Triomf, triomf, God met ons! (Immanuel!) Die Heer het opgestaan en Hy oorwin die dood en hel. Die laaste vyand is verslaan, geen mag hou Hom gebonde nie. Wie skuld bely, word vergeef – deur Christus vry van sonde. Ons, deur sy wonderkrag bevry, bly oor en oor sy woord bely: Hy leef, en jul sal lewe!

Mense wat glo in die triomftog van Christus en in verbondenheid met Hom lewe, sal deur Christus Jesus gered word. Dit is Paulus se boodskap. Wanneer jy glo die triomftog is ook vir jou, verander jou lewe. Jy word in Christus deel van die triomftog, en dit hou vir jou sekere voorregte in. Die sondige natuur van die mens word deur Christus uitgesny. Die doop is die bewys daarvan dat ons saam met Jesus begrawe is en deur God opgewek word tot ’n nuwe lewe. God het ons sonde vergewe en ons skuldbewys tot niet gemaak.  Christus het ook die oorwinning oor die bose behaal, en ons is deel van sy triomftog.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link