Jesaja 55

Aan die begin van ’n nuwe jaar het ons dikwels die verwagting dat dinge in die nuwe jaar wat voorlê anders moet wees as wat dit in die vorige jaar was. Ons sê vir mekaar ons wil nie 2023 weer oorhê nie. Soms is die verandering wat nodig is, nie iets wat buite ons moet verander nie, maar binne onsself: ons gesindheid, ons manier van dink. Vir gelowiges behoort hierdie soort verandering nie vreemd of bedreigend te wees nie, omdat dit eie is aan ons geloof in God.

Geloof in en vertroue op God beteken dat ons elke dag nuut met God begin, dat ons vandag anders as gister gaan leef, omdat ons aan God behoort. Omdat God in Jesus ’n nuwe, ewige verbond met ons sluit. In Jesaja lees ons van die verandering wat daar in die lewe van God se volk kom. Jesaja 40-55 kondig aan dat Israel uit hul ballingskap bevry word, en kan terugkeer na hul eie land. Dit vertel van God se beloftes van sorg en beskerming. Die ewige verbond wat God met hulle sluit, gee die versekering dat God nooit klaar is met ons mense nie, maar altyd saam met ons op ons lewenspad is. God se teenwoordigheid maak dit vir God se mense moontlik om die verandering wat in hul wêreld nodig is, te wees.

Die oproep van die gedeelte in Jesaja om te luister na die Here, die woorde van redding en verlossing aan te neem, is ook vir ons bedoel. Soos wat die volk Israel redding en uitkoms ontvang het uit hul ballingskap, is God se woorde en dade van verlossing ook vir ons. Ons het verlossing nodig uit die ballingskap van uitsigloosheid en moedeloosheid, van alles wat ons in 2023 beleef het wat ons moeg en moedeloos gemaak het. Ons het verlossing nodig om vir God en alles wat goed is, in ons lewe raak te sien.

Kom ons aanvaar hierdie belofte en uitnodiging om in die kragveld van God se liefde te lewe. In God se teenwoordigheid vind ons die moed om anders te leef.

Dr Annelie Botha, Universiteit van Pretoria / Kempten

Share via
Copy link
Powered by Social Snap