Lukas 2: 34-40 

Die tyd gaan vinnig verby. Vandag is dit die einde van die jaar en môre is dit die begin van ’n nuwe jaar. Vandag lê alles agter ons en môre lê alles voor ons.

Maria en Josef was met die Kindjie Jesus by die tempel. Hulle het alles daar nagekom soos voorgeskryf deur die wet. Die besoek het baie meer opgelewer as net die bring van reinigingsoffers. Simeon en die profetes Anna het profeties gepraat oor Jesus se verlossing, wat hulle gesien het. Dat die Kind Jesus bestem was vir groot dinge, was duidelik.

Met Maria en Josef se teruggaan Nasaret toe, het hulle ook saam met Jesus vorentoe gegaan, die toekoms in. Mettertyd sou hulle besef wat Simeon en Anna se uitsprake beteken. Hulle sou ontdek dat Jesus die Seun van God is en dat die genade van God by Jesus was.

Somtyds is dit nodig dat ons ook ’n bietjie moet teruggaan om te kan vorentoe gaan. As ons terugkyk op die jaar wat verby is en ons oordink alles wat gebeur het, kan ons nie anders nie as om met hoop en verwagting na die nuwe jaar te kyk. Oor sekere dinge is ons dankbaar en oor sekere dinge is ons spyt. Wat egter vertroostend is, is dat ons kan vorentoe gaan met die wete dat Christus die toekoms in sy hande hou. Hy is die Een wat is, wat was en wat sal wees. Wanneer ons terugkyk en ons het berou, vergewe Hy. Wanneer ons vorentoe kyk en ons is onseker, verseker Hy ons dat Hy ons in sy beskerming neem.

Mag ons die nuwe jaar ingaan met geloof in Jesus Christus, die hoop van ons lewens.    

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

af
af
Copy link