Filippense 3: 10-14

So het die laaste dag van hierdie jaar aangebreek. Die jaar 2022 gaan binnekort verby wees. Dit is nodig dat ons goed afskeid neem van hierdie jaar, sodat ons 2023 met hoop en krag kan ingaan.

’n Vriendin van my het my op ’n keer vertel van ’n ou Ierse tradisie, naamlik om teen middernag van die Oujaar die huisdeur oop te maak sodat die Oujaar kan uitgaan en die nuwe jaar kan inkom. Dit laat my dink aan die woorde van Paulus hier in Filippense 3: …ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is… Ons het nodig om ons los te maak van die Oujaar, al die negatiewe gevoelens en ervarings, en soos Paulus te kies om voor-en-toe te leef. Saam met Christus, vir Christus. Hierdie losmaak van wat agter is en uitstrek na wat voor is, is vir ons moontlik omdat ons, soos Paulus, vir Jesus ken.

Anders as in ons Westerse denke, is die kennis waarvan Paulus hier praat, nie in die eerste plek ’n saak van die verstand nie, maar van die hart. Kennis van die Bybel veronderstel ’n innige verhouding met iets of iemand. Om Jesus te ken, is om in ’n innige verhouding met Hom te lewe. Jou ervarings met Jesus te deel, die krag van sy teenwoordigheid in jou lewe te ervaar, en vanuit daardie krag te lewe.

Kom ons maak op hierdie laaste dag van die Oujaar ons hart se deure oop, sodat al die bekommernis, vrees, wanhoop, moedeloosheid, ons staatmaak op ons eie krag en beheer oor ons lewe, kan uitgaan. Kom ons maak ons hart se deur oop vir Christus, en laat die lewe, hoop, vrede, liefde weer binnekom. Kom ons strek ons uit na wat voor is, vertrou op God, Jesus Christus aan wie ons behoort, met ons lewe, met ons toekoms. Omdat Hy ons reeds Syne gemaak het.

Dr Annelie Botha, Mafeking/Zeerust

Share via
Copy link
Powered by Social Snap