Matteus 7: 7-8

Ons wil graag volgens die wil van God lewe, maar hoe weet ek wat God se wil is? Daar is baie gelowiges wat dink God het ’n sakpas-, gefinaliseerde plan vir elke mens. Baie mense wat so dink, glo daar is maniere hoe God hierdie plan aan jou bekendmaak. Die meeste gesaghebbende teoloë sê egter dat God op enige wyse sy wil aan ons kan bekendmaak. Uit die Bybel is dit duidelik God se wil het net een Naam, en dit is Jesus Christus. In Johannes 6: 40 lees ons dit is die wil van God dat almal sal glo in Hom wat deur God gestuur is.

Die hele Nuwe Testament van Matteus 1 tot Openbaring 22 verkondig Jesus aan ons. In Hebreërs 1: 1 lees ons dat God voorheen op baie maniere met die mens gepraat het, maar sedert die geboorte van Jesus het Hy met ons deur Hom gepraat. God het alles wat Hy vir ons wou sê, deur Jesus gesê.

Dit wat God vir ons gesê het deur Jesus, glo ons, is vir ons opgeteken in die Bybel. Wanneer ons biddend vir antwoorde in God se Woord soek, hou ons egter nie op om mense te wees nie. Ons is 100% van God se antwoorde afhanklik, maar ons is ook 100% daarvoor verantwoordelik om self oplossings te soek. Jesus sê: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind (Matt 7: 7, AFR33/53). Bid en soek. Bid en werk. Die Here gee vir die voëls van die hemel kos, maar gooi dit nie in hul neste nie. Hulle moet dit self gaan soek.

In Filippense 1: 9-10 leer ons dat ons met al die vermoëns wat God ons gegee het – hart, hand en verstand – moet soek na antwoorde. Wat is dan nou die pad wat ons moet loop?

Glo in Jesus.

Plaas al jou vertroue in Hom en dien Hom met al jou kragte.

Laat die Bybel die lig op jou pad en die lamp voor jou voet wees.

Gaan met alles in gebed na God.

Gebruik al jou vermoëns en alle hulpbronne as jy besluite moet neem.

Prof Bieks Beukes, Emeritus

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link