Johannes 14: 15-31 (AFR2020)

Mense maak soms die fout om die Heilige Gees net as ’n mag of ’n krag te beskryf. Paulus skryf aan die Heilige Gees ’n verlossingswerk of karakter toe. Hy praat van die Gees wat skoonmaak en reinig. Ook weer karaktertrekke soos wat ons sou vind by ’n mens. Ook in die sinoptiese Evangelies (Matteus, Markus, Lukas) word verwys na die profetiese karakter van die Gees.

Iemand skryf dat die grootste geskenk wat ’n gemeente kan ontvang, nie die krag van die Heilige Gees is nie, maar die Heilige Gees as Persoon. Die Heilige Gees is nie net ’n mag of ’n krag nie. En dit is wat die belofte van Jesus hier in Johannes 14 so besonders maak. Nêrens anders word die Heilige Gees beskryf soos Johannes die Gees beskryf in hoofstuk 14-16 en ook in 1 Johannes nie. Hier word die Heilige Gees nie as ’n mag beskryf nie, maar as ’n Persoon. Ek wil nie hê dat my kind slegs ’n baadjie aanhet nie, ek soek iemand wat my plek kan inneem as ek nie daar kan wees nie. Iemand in persoon teenwoordig!

Net vyf keer kom hierdie beskrywing in die Bybel na vore, en dit word net deur Johannes so beskryf. Parakleitos direk vertaal beteken “geroep om langs jou te staan en te help”. Met ander woorde, geroep om bystand te verleen. Party vertalings vertaal dit met Advokaat, ander met Trooster, en ander selfs Helper.

Die beloftes wat die Here vir ons gee, neem ons terug na hierdie dag – die dag toe die Here vir die dissipels gesê het julle sal nie weeskinders wees nie. En hierin lê die belofte opgesluit: Ek stuur nie net die mag van God nie, maar God self. In 1 Johannes beskryf Johannes vir Jesus as die Parakleet. En in Johannes 14: 16 praat Johannes van die allon parakleiton, die ander Parakleet. God is by ons! Die Gees van die Here is meer as net ’n krag! Dit is God self.

Dr Hein Delport, Swartkop

Share via
Copy link
Powered by Social Snap